człon


człon
Członek męski, zwłaszcza duży
Eng. The penis, especially large

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • człon — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a || u, Mc. członnie {{/stl 8}}{{stl 7}} jeden z segmentów podobnych lub identycznych składający się na większą całość; część wyodrębniona, fragment : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odpadł pierwszy człon rakiety nośnej.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • człon — m IV, D. a a. u, Ms. członnie; lm M. y «jedna z szeregu podobnych lub identycznych jednostek składających się na większą całość, element jakiejś większej całości wyodrębniający się ze względu na swoiste cechy, odrębny charakter itp.; część… …   Słownik języka polskiego

  • mało- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon przymiotników złożonych, tworzonych przez połączenie przymiotnika {{/stl 7}}{{stl 8}}mały {{/stl 8}}{{stl 7}}z rzeczownikiem, w których wskazuje na małe rozmiary… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «łączący się z przymiotnikami, określający pozytywny, przychylny stosunek do tego, co oznacza człon drugi, np. proamerykański, profrancuski, prorządowy» b) «łączący się z rzeczownikami i przymiotnikami… …   Słownik języka polskiego

  • biało- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon różnych typów wyrazów złożonych:a) przymiotników złożonych (pisanych łącznie), w których {{/stl 7}}{{stl 8}}biało {{/stl 8}}{{stl 7}}oznacza białe zabarwienie lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • de- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie przeciwieństwa, odwrotność lub odjęcie tego, co oznacza drugi człon; odpowiednik: {{/stl 7}}{{stl 8}}od , roz , wy {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prosto- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon złożonego przymiotnika, imiesłowu lub przysłówka określający cechę bycia prostym, dotyczącą drugiej części złożenia, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}prostopadły,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szaro- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon przymiotników złożonych, pisany łącznie a) wskazujący na szary odcień koloru określanego przez drugi człon złożenia, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}szarobrązowy,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • żółto- — 1. {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych: {{/stl 7}}a) {{/stl 13}}{{stl 7}}przymiotników złożonych (pisanych łącznie), w których oznacza żółte zabarwienie lub żółty odcień koloru określanego przez drugi człon wyrazu, np. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arcy- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na pierwszeństwo, zwierzchnictwo tego, co nazywa drugi człon złożenia, np. arcybiskup, arcykapłan, arcyksiążę» b) «podkreślający, wzmacniający znaczenie tego, co nazywa drugi człon złożenia,… …   Słownik języka polskiego